Browsing Tag

สวนผึ้ง

ไร่ภูเคียงธาร อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

หลงรักความธรรมดาที่มีแค่ต้นไม้ ลำธาร เสียงเพลง และเพื่อน.. ไร่ภูเคียงธาร อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ลานกางเต็นท์ที่มีพื้นที่กว้างขวาง โอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่น …